MultiPurpose

Inomhusturneringar VT 2020 - Information med anledning av coronavirus

LUGI Motion – uppdatering 8 april 2020, information med anledning av coronavirus

Det meddelades för en tid sedan att det införs speluppehåll i seriespelet på grund av rådande omständigheter kring spridningen av Coronaviruset.
Läget har inte direkt förbättrats sedan dess, vi får oroliga meddelande från deltagare om fortsatt spel under rådande omständigheter.
Vår förhoppning är att färdigspela turneringarna så snart läget tillåter det.
Deltagares oro angående Coronavirus och dess spridning behöver vi möta med stor respekt.
Vi följer noga utvecklingen och återkommer med mer information.

LUGI Motion