MultiPurpose

Lottningen klar av vårens utefotboll

Seriespelet startar måndag 24.4. Cupen spelas parallellt och startar torsdag 27.4 och avslutas med finaler måndag 5.6.
Vi tar emot efteranmälningar - reservlag. 

LUGI Motionsförening hälsar er välkomna till våren motionsturnering i utefotboll!
Turneringen spelas på konstgräsplanen vid Lerbäckskolan. 

Vi förutsätter att du och dina lagkompisar noggrant läser igenom texten nedan.

Spelprogram, regler

Spelprogram för seriespelet och cupen i utefotboll och annan information för deltagande i turneringen fås via LUGI Motions hemsida: www.lugimotion.se

Skulle ni av någon anledning få svårighet att deltaga måste ni omedelbart kontakta LUGIs reception. Förstör ej turneringen genom att lämna walk over. 

Läs noga igenom reglerna - utvisning gäller för resten av matchen!
Utvisning gäller för resten av matchen och utvisning orsakad av allvarligt spel, våldsamt/obehärskat uppträdande eller grovt/smädligt språk kan innebära att spelare avstänges för fortsatt deltagande i turneringen.

Nolltolerans i turneringarna!

LUGI Motion ställer sig helt bakom Skånes Fotbollförbunds initiativ om att försöka stävja det allt hårdare klimatet på idrottsarenorna och kommer att tillämpa riktlinjerna för nolltolerans i samtliga turneringar. Läs mer....

Spelplaner, omklädningsrum

Turneringen genomföres på konstgräsplanen vid Lerbäckskolan. Vi har tyvärr ej tillgång till skolans omklädningsrum eller dusch. Deltagarna uppmanas att klä om hemma eller att nyttja omklädningsrummen i Victoriastadion.

Uppskjutna matcher

Om lagen önskar uppskjuta match måste sanktion inhämtas från LUGIs reception. Uppskjuten match skall spelas senast en vecka efter ordinarie match. I annat fall förlorar båda lagen matchpoängen.

Kontaktmannen

Kontaktmannen svarar för att alla i laget meddelas om speltiderna för laget och informeras om reglerna (via hemsida www.lugimotion.se).


Medlems-/deltagaruppgifter - 10% rabatt för medlemmar hos Intersport (Nova Lund)!

Medlemskap gäller per verksamhetsår (1.1-31.12). Därest laget ställer upp under höstterminen och medlemsavgifter erlagts under vårterminen erlägges startavgift. 
Medlems-/deltagaruppgifterna redovisas av kontaktpersonerna på resp lags konto (e-postadress och lösenord). Medlemskort kan därefter skrivas ut av kontaktpersonen. 
Medlemmar i LUGI Motion har 10% rabatt mot uppvisande av medlemskort på ordinarie priser hos Intersport (Nova Lund).

Återbetalning startavgift

Om tilldelad speltid inte skulle passa ditt lag, kontakta LUGIs reception för byte eller lämna definitivt återbud. För att avgiften skall återbetalas måste återbud lämnas senast tre dagar före matchstart av resp serie.

Försäkring

Du som deltager i LUGIs motionsverksamheter är inte längre kollektivt försäkrad. Premierna för att teckna försäkring har höjts dramatiskt och därmed kan inte LUGI Motion längre teckna kollektiv försäkring för deltagarna i motionsturneringarna. Du får själv ordna olycksfallsförsäkring t ex via hemförsäkringen. Kontakta LUGIs reception om du önskar mer information.

Lycka till i fotbollsturneringen!