MultiPurpose

VI BEGRÄNSAR ANTALET BESÖKARE PÅ GYMMET!

I den nuvarande situationen har vi från och med 23 december begränsat antalet tränande i gymmet till max 30 personer för att din träning ska bli ännu säkrare.
Du kan därför behöva vänta innan du får komma in.

Max 30 tränande får vistas i lokalen samtidigt. Detta antal baseras på att vi ska kunna hålla ett bra avstånd gentemot varandra på den 400 kvm stora salen och att ytterligare begränsa den smittspridning av Covid-19 som tyvärr fortfarande pågår i allt för hög takt.

Vi vill inte stänga av eller ta bort maskiner men för att undvika trängsel - vänligen träna på varannan maskin.

VÅRA ÖVRIGA ÅTGÄRDER GÄLLANDE COVID-19

- Känner du dig inte fullt frisk – stanna hemma.

- Respektera dina medtränande och håll avstånd.

- Vi rekommenderar starkt att byta om hemma för att undvika trängsel. 

- Tvätta händerna och rengör redskap före och efter användning.

- För att undvika trängsel, träna på tider med mindre folk, oftast är det glest med tränande före kl 15 och efter kl 21.  

LUGI Motion