MultiPurpose

Innefotboll - uppskjutna matcher ht 2020

 Hej,
äntligen dags att återstarta seriespelet i innefotbollsturneringen efter att ha fått serien uppskjuten pga Coronarestriktioner hösten 2020.
Uppdaterat schema för uppskjutna matcher finns på hemsidan. Matchernas spelas samma veckodag/tid som tidigare schema.
Cupturneringen ht2020 utgår, för att kunna spela färdigt seriematcherna så snart som möjligt samt kunna öppna upp för turneringen ht 2021.

LUGI Motionsförening hälsar er välkomna till motionsturneringen i innefotboll!

Uppskjutna matcher spelas i Victoriastadions idrottshallar och startar torsdag 9.9. Vi följer samma schema när det gäller speldag och matchtider.  

Information med anledning av coronavirus!

Enligt Folkhälsomyndigheten är fysisk aktivitet bra för folkhälsan, idrott och träning kan därför fortsätta, men aktiviteterna behöver anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Generella råd - ta personligt ansvar

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska stanna hemma.
  • Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Minska moment med närkontakt – inga handslag (Vi hälsar på varandra genom att vinka).
  • Finns god möjligheter för handtvätt i hallen.
  • Att byta om hemma om möjligt före och efter aktiviteter.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Inga västar delas ut.
  • Använd inte andra spelares utrustning.

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och kommer att vidta nödvändiga åtgärder om läget förändras.

OBS! På grund av risk för smittspridning kommer LUGI Motion att inte dela ut västar i samband med matcherna.
Deltagande lag och tröjfärg
Deltagande lag skall följa dessa regler ang. tröjfärg:

för att underlätta för domare och spelare i respektive lag, uppmanas hemmalaget i spelprogrammet att ställa upp i ljusa t-shirt, helst vita.
Bortalaget ställer upp i mörka, helst svarta eller mörkblå.


Avgifter

Lag som ej inbetalt avgiften har inlottats i turneringen. Var vänlig reglera avgiften om 1400 kr snarast möjligt till LUGIs reception eller på bankgironummer 130-8261, LUGIs Motionsförening.

Vi förutsätter att du och dina lagkompisar noggrant läser igenom texten nedan.

Spelprogram, regler

Spelprogram för seriespel i turneringen, regler, nolltolerans och annan information för deltagande i turneringen fås via LUGI Motions hemsida.

Skulle ni av någon anledning få svårighet att deltaga måste ni omedelbart kontakta LUGIs reception.

Förstör ej turneringen genom att lämna walk over. Var aktsam om golvet i Victoriastadion. Använd inneskor - ej tillåtet använda skor med mörk sula som lämnar märken i mattan!

Nolltolerans och regler i turneringarna!

LUGI Motion ställer sig helt bakom Skånes Fotbollförbunds initiativ om att försöka stävja det allt hårdare klimatet på idrottsarenorna och kommer att tillämpa riktlinjerna för nolltolerans i samtliga motionsturneringar. 

Uppskjutna matcher

Om lagen önskar uppskjuta match måste sanktion inhämtas från LUGIs reception. Uppskjuten match skall spelas senast en vecka efter ordinarie match. I annat fall förlorar båda lagen matchpoängen.

Kontaktmannen

Kontaktmannen svarar för att alla i laget meddelas om speltiderna för laget och informeras om reglerna.

Medlems- och deltagaruppgifter 

Medlemskap gäller per verksamhetsår (1.1-31.12). Därest laget ställer upp under höstterminen och medlemsavgifter erlagts under vårterminen erlägges startavgift. 
Medlems-/deltagaruppgifterna redovisas av kontaktpersonerna på resp lags. 

Närvaroredovisning - laguppställning i turneringen 

Riksidrottsförbundet har ändrat reglerna för bidrag (lokalt aktivitetsstöd). Fr om 2014 ges bidrag till deltagare i åldern 7-25 år. För LUGIs motionsturneringar innebär detta att deltagande lag i turneringarna skall vid varje matchtillfälle notera lagets närvaro. Inför lagets första match skall laguppställning inlämnas till domarna/receptionen. Kommande matcher noteras spelares närvaro, nytillkomna spelare uppförs på laglistan och närvaro. Domarna och receptionen svarar för närvaroredovisningen.

Återbetalning startavgift

Om tilldelad speltid inte skulle passa ditt lag, kontakta LUGIs reception för byte eller lämna definitivt återbud. För att avgiften skall återbetalas måste återbud lämnas senast tre dagar före matchstart av resp serie.

Försäkring

LUGI Motionsförening är medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Som medlem i LUGI Motionsförening är du försäkrad och omfattas av en olycksfalls-försäkring hos Folksam. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när du deltar i match, organiserad träning, tävling eller ”prova på” verksamhet anordnad av Sveriges Akademiska Idrottsförbund, dess distriktsförbund eller föreningar. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Vid olycksfall skicka dina uppgifter, lagnamn, för- och efternamn, personnummer, e-post och mobilnummer till info@lugimotion.se. 
Du gör även en skadeanmälan direkt till Folksam - Skadeanmälan.  

Lycka till i innefotbollsturneringen!