MultiPurpose

Innefotboll - vinterturneringen 21-22

LUGI Motionsförening hälsar er välkomna till vinterturneringen i innefotboll!
Turneringen genomföres i Victoriastadions idrottshallar
Totalt 38 lag anmälda och 36 inlottade i 6 x 6-lagsserier.
Turneringen startar söndag 23 januari. 
Vi tar emot anmälan till reservplats. 

Information med anledning av coronavirus!

Turneringen kommer att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.
I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar ligger ett stort ansvar på individen.
Man bör som enskild bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Det kan du till exempel göra genom att:

  • Den som är sjuk, ska stanna hemma.
  • Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Handsprit och tillgång till handtvätt i hallen. 
  • Minska moment med närkontakt – inga handslag (Vi hälsar på varandra genom att vinka).
  • Att byta om hemma före och efter aktiviteter.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Inga västar delas ut.
  • Undvika trängsel i foajén samt allmänna ytor. 
  • Endast spelare och domare på planen. Inga åskådare eller kompisar...


Deltagande lag och tröjfärg
Deltagande lag skall följa dessa regler ang. tröjfärg:

för att underlätta för domare och spelare i respektive lag, uppmanas hemmalaget i spelprogrammet att ställa upp i ljusa t-shirt, helst vita.
Bortalaget ställer upp i mörka, helst svarta eller mörkblå.

Vi förutsätter att du och dina lagkompisar noggrant läser igenom texten nedan.

Spelprogram, regler

Spelprogram för seriespel i turneringen, regler, nolltolerans och annan information för deltagande i turneringen fås via LUGI Motions hemsida.

Skulle ni av någon anledning få svårighet att deltaga måste ni omedelbart kontakta LUGIs reception.

Förstör ej turneringen genom att lämna walk over. Var aktsam om golvet i Victoriastadion. Använd inneskor - ej tillåtet använda skor med mörk sula som lämnar märken i mattan!

Nolltolerans och regler i turneringarna!

LUGI Motion ställer sig helt bakom Skånes Fotbollförbunds initiativ om att försöka stävja det allt hårdare klimatet på idrottsarenorna och kommer att tillämpa riktlinjerna för nolltolerans i samtliga motionsturneringar. 

Uppskjutna matcher

På grund av det komprimerade schemat och tillgång till domare och plan, finns det tyvärr inte så stor utrymme för att skjuta upp matcher. 
Om lagen måste uppskjuta match så ska sanktion inhämtas från LUGIs kansli i god tid samt motståndarnas godkännande. 

Kontaktmannen

Kontaktmannen svarar för att alla i laget meddelas om speltiderna för laget och informeras om reglerna.

Medlems- och deltagaruppgifter 

Medlemskap gäller per verksamhetsår (1.1-31.12). Därest laget ställer upp under höstterminen och medlemsavgifter erlagts under vårterminen erlägges startavgift. 
Medlems-/deltagaruppgifterna redovisas av kontaktpersonerna på resp lags. 

Närvaroredovisning - laguppställning i turneringen 

Riksidrottsförbundet har ändrat reglerna för bidrag (lokalt aktivitetsstöd). Fr om 2014 ges bidrag till deltagare i åldern 7-25 år. För LUGIs motionsturneringar innebär detta att deltagande lag i turneringarna skall vid varje matchtillfälle notera lagets närvaro. Inför lagets första match skall laguppställning inlämnas till domarna/receptionen. Kommande matcher noteras spelares närvaro, nytillkomna spelare uppförs på laglistan och närvaro. Domarna och receptionen svarar för närvaroredovisningen.

Försäkring

LUGI Motionsförening är medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Som medlem i LUGI Motionsförening är du försäkrad och omfattas av en olycksfalls-försäkring hos Folksam. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när du deltar i match, organiserad träning, tävling eller ”prova på” verksamhet anordnad av Sveriges Akademiska Idrottsförbund, dess distriktsförbund eller föreningar. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Vid olycksfall skicka dina uppgifter, lagnamn, för- och efternamn, personnummer, e-post och mobilnummer till info@lugimotion.se. 
Du gör även en skadeanmälan direkt till Folksam - Skadeanmälan.  

Lycka till i innefotbollsturneringen!