MultiPurpose

Utefotboll - våren 2020

LUGI Motionsförening hälsar er välkomna till vårens motionsturnering i utefotboll!
Seriespelet startar torsdag 16.4 och första omgången i cupen spelas måndag 20.4. 

Turneringen spelas på konstgräsplanerna på Smörlyckans IP och Lerbäckskolan. 
Vi förutsätter att du och dina lagkompisar noggrant läser igenom texten nedan.

Information med anledning av coronavirus!
Enligt Folkhälsomyndigheten är fysisk aktivitet bra för folkhälsan, idrott och träning kan därför fortsätta. Träningar eller matcher utomhus behöver inte ställas in med anledning av epidemin.

Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Generella råd - ta personligt ansvar

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska stanna hemma
  • Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Minska moment med närkontakt – inga handslag (Vi hälsar på varandra genom att vinka).
  • Att byta om hemma före och efter aktiviteter.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Inga västar delas ut

OBS! På grund av risk för smittspridning kommer LUGI Motion att inte dela ut västar i samband med matcherna.
Deltagande lag skall följa dessa regler ang. tröjfärg:
för att underlätta för domare och spelare i respektive lag, uppmanas hemmalaget i spelprogrammet att ställa upp i ljusa t-shirt, helst vita.
Bortalaget ställer upp i mörka, helst svarta eller mörkblå.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och kommer att vidta nödvändiga åtgärder om läget snabbt förändras.

Spelprogram, regler

Spelprogram för seriespelet och cupen i utefotboll och annan information för deltagande i turneringen fås via LUGI Motions hemsida: www.lugimotion.se. Seriespelet pågår 16.4-28.5. 
Cupen spelas parallellt med start måndag 20.4 och avslutas med finalen onsdag 27.5. 
Skulle ni av någon anledning få svårighet att deltaga måste ni omedelbart kontakta LUGIs reception. Förstör ej turneringen genom att lämna walk over. 

Läs noga igenom reglerna - utvisning gäller för resten av matchen!
Utvisning gäller för resten av matchen och utvisning orsakad av allvarligt spel, våldsamt/obehärskat uppträdande eller grovt/smädligt språk kan innebära att spelare avstänges för fortsatt deltagande i turneringen.

Nolltolerans i turneringarna!

LUGI Motion ställer sig helt bakom Skånes Fotbollförbunds initiativ om att försöka stävja det allt hårdare klimatet på idrottsarenorna och kommer att tillämpa riktlinjerna för nolltolerans i samtliga turneringar.

Spelplaner, omklädningsrum

Turneringen genomföres på konstgräsplanerna på Smörlyckans IP och/eller Lerbäckskolan. Matcher som spelas vid Smörlyckans IP, kan deltagare nyttja omklädningsrummen i Victoriastadion. Matcher som spelas på konstgräsplanen vid Lerbäckskolan, har vi tyvärr ej tillgång till skolans omklädningsrum eller dusch. Deltagarna uppmanas att klä om hemma eller att nyttja omklädningsrummen i Victoriastadion.

Uppskjutna matcher

Om lagen önskar uppskjuta match måste sanktion inhämtas från LUGIs reception. Uppskjuten match skall spelas senast en vecka efter ordinarie match. I annat fall förlorar båda lagen matchpoängen.

Kontaktmannen

Kontaktmannen svarar för att alla i laget meddelas om speltiderna för laget och informeras om reglerna (via hemsida www.lugimotion.se).


Medlems-/deltagaruppgifter - 10% rabatt för medlemmar hos Intersport (Nova Lund)!

Medlemskap gäller per verksamhetsår (1.1-31.12). Därest laget ställer upp under höstterminen och medlemsavgifter erlagts under vårterminen erlägges startavgift. 
Medlems-/deltagaruppgifterna redovisas av kontaktpersonerna på resp lags konto (e-postadress och lösenord). Medlemskort kan därefter skrivas ut av kontaktpersonen. 
Medlemmar i LUGI Motion har 10% rabatt mot uppvisande av medlemskort på ordinarie priser hos Intersport (Nova Lund).

Återbetalning startavgift

Om tilldelad speltid inte skulle passa ditt lag, kontakta LUGIs reception för byte eller lämna definitivt återbud. För att avgiften skall återbetalas måste återbud lämnas senast tre dagar före matchstart av resp serie.

Försäkring

LUGI Motionsförening är medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Som medlem i LUGI Motionsförening är du försäkrad och omfattas av en olycksfalls-försäkring hos Folksam. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när du deltar i match, organiserad träning, tävling eller ”prova på” verksamhet anordnad av Sveriges Akademiska Idrottsförbund, dess distriktsförbund eller föreningar. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Vid olycksfall skicka dina uppgifter, lagnamn, för- och efternamn, personnummer, e-post och mobilnummer till info@lugimotion.se.
Du gör även en skadeanmälan direkt till Folksam - Skadeanmälan.  

Lycka till i fotbollsturneringen!