MultiPurpose

Volleyboll vt - 2017

LUGI Motionsförening hälsar er välkomna till vårens motionsturneringar i volleyboll!

Seriespelet startar tisdag 14 februari. 

Vi förutsätter att du och dina lagkompisar noggrant läser igenom texten nedan:

Spelprogram, regler

Spelprogram för seriespel i turneringen, regler, nolltolerans och annan information för deltagande i turneringen fås via länkar till höger.

Turneringarna omfattar såväl seriespel som cupturnering. cupen spelas delvis parallellt med seriespelet.

Seriespelet pågår 12.2-6.4. 

Speluppehåll: 12.3-16.3 universitetsskrivningar.

Skulle ni av någon anledning få svårighet att deltaga måste ni omedelbart kontakta LUGIs reception.

Förstör ej turneringen genom att lämna walk over. Var aktsam om golvet i Victoriastadion. Använd inneskor - ej tillåtet använda skor med mörk sula som lämnar märken i mattan!

Anmälan

Vi tar fortfarande emot anmälan till vårens inomhusturnering i innefotboll som spelas på Victoriastadion.
Anmälan snarast möjligt.  

Nolltolerans och regler i turneringarna!

LUGI Motion ställer sig helt bakom Skånes Fotbollförbunds initiativ om att försöka stävja det allt hårdare klimatet på idrottsarenorna och kommer att tillämpa riktlinjerna för nolltolerans i samtliga motionsturneringar. 

Uppskjutna matcher

Om lagen önskar uppskjuta match måste sanktion inhämtas från LUGIs reception. Uppskjuten match skall spelas senast en vecka efter ordinarie match. I annat fall förlorar båda lagen matchpoängen.

Kontaktmannen

Kontaktmannen svarar för att alla i laget meddelas om speltiderna för laget och informeras om reglerna.

Medlems- och deltagaruppgifter - 10% rabatt för medlemmar hos Intersport (Nova Lund)!

Medlemskap gäller per verksamhetsår (1.1-31.12). Därest laget ställer upp under höstterminen och medlemsavgifter erlagts under vårterminen erlägges startavgift. 
Medlems-/deltagaruppgifterna redovisas av kontaktpersonerna på resp lags konto (e-postadress och lösenord). 
Medlemskort kan därefter skrivas ut av kontaktpersonen. 
Medlemmar i LUGI Motion har 10% rabatt mot uppvisande av medlemskort på ordinarie priser hos Intersport (Nova Lund).

Närvaroredovisning - laguppställning i turneringen 

Riksidrottsförbundet har ändrat reglerna för bidrag (lokalt aktivitetsstöd). Fr om 2014 ges bidrag till deltagare i åldern 7-25 år. För LUGIs motionsturneringar innebär detta att deltagande lag i turneringarna skall vid varje matchtillfälle notera lagets närvaro. Inför lagets första match skall laguppställning inlämnas till domarna/receptionen. Kommande matcher noteras spelares närvaro, nytillkomna spelare uppförs på laglistan och närvaro. Domarna och receptionen svarar för närvaroredovisningen.

Försäkring

Du som deltagare i LUGIs motionsverksamheter är inte kollektivt försäkrad. Premierna för att teckna försäkring är väldigt hög och LUGI Motion har ingen möjlighet att teckna kollektiv försäkring för deltagarna i motionsturneringarna. Du får själv ordna olycksfallsförsäkring t ex via hemförsäkringen. Kontakta LUGIs reception om du önskar mer information.