MultiPurpose

Victoriastadions idrottshallar fr om 25/1 2021

Regeringen har meddelat att de sedan tidigare införda restriktionerna förlängs till och med den 1 april och fortsätter att uppmana kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd. Undantag görs fortfarande för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare. Verksamhet för dessa åldersgrupper bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt och lokaler bör hållas öppna.  

Omklädningsrummen är stängda utifrån pandemilagens restriktioner, toaletter får nyttjas.

Enligt rekommendationerna, som gäller till den 21 mars, är kommunala inomhusanläggningar fortsatt stängda för:

- Företag 

- Privatpersoner

- Föreningsverksamhet för personer födda tidigare än 2002