MultiPurpose

Victoriastadion

Sedan 1 januari 1999 har LUGI Motionsförening svarat för driften av Victoriastadions gym och idrotts-hallar. Under 2001 beslöt Lunds kommun att inköpa hela anläggningen (14 800 kvm) och tecknade avtal t.o.m 30 juni 2011 dels med ATL om drift av racketstadion dels med LUGI Motion om drift av publikhallen och gymmet. Förhandlingar om fortsatt drift inleddes och avtalet förlängdes t.o.m 30 juni 2013. Under lång tid har det varit många bollar i luften i diskussionerna om drift och nytt avtal, men till slut tecknades nytt avtal t.o.m 30 juni 2023. Trots protester från LUGI Motion och ATL genomförde kommunen samtidigt parkeringsavgifter fr o m 1 juli 2013 vid Victoriastadions parkering.

Publikhallen omfattar tre idrottshallar om ca 3 000 kvm golvyta. I hallarna kan idrottsaktiviteter utövas i de flesta sporter som basketboll, handboll, innebandy, innefotboll, landhockey, volleyboll mm. Under eftermiddagar och kvällar i huvudsak ungdomsidrott anordnad av idrottsföreningarna i Lund. Sena kvällar och nätter intas hallarna av studenterna för motionsturneringar. Dagtid nyttjas hallarna av skolorna i allt högre grad.