MultiPurpose

Allmänt

LUGIs motionsturneringar

LUGI Motionsförening arrangerar varje termin motionsturneringar i olika bollidrotter.

Grenar

Innebandy, innefotboll, utefotboll och volleyboll. Turneringarna omfattar klasserna herr, dam eller mixed.

Tid

Varje gren pågår 5-10 veckor. Utefotboll vår- och höstterminerna. Inomhusturneringarna i innebandy, innefotboll och volleyboll under vår-, höstterminerna samt turneringsspel före och efter jul- och nyårshelgerna.

Utefotboll:                      1. vår. ca 15/4 - 30/5    2. höst ca 15/9 – 30/10
Inomhusturneringar:  2. vår ca  15/2 - 20/5    2. höst ca 20/9 – 4/12    
                                         3. vinter ca 15/1 – 20/2

Utefotbollsturneringarna spelas på Lerbäckskolans konstgräsplan. Merparten av matcherna i turneringen spelas på kvällstid (måndag-torsdag 17.30-22.00). 
Inomhusturneringarna genomföres i Victoriastadions idrottshallar, vardagar
20-22 samt lördag och söndag. Under vissa perioder är inomhusturneringarna inställda p g a att Victoriastadions idrottshallar är upptagna för universitetsskrivningar och andra arrangemang.

Form

Vår- och hösttermin såväl seriespel som cupturnering för alla lag.
För julturneringen enbart seriespel.
Grundprincip 1 match per lag och veckodag på ungefär samma klockslag. Deltagande lag inlottas i 6-lagsserier eller 7-lagsserier. Vid brist på spelplaner kan fler lag deltaga med 7-lagsserier (om 1 match per vecka) då ett lag per serie står över varje vecka. I gengäld drar turneringen ut längre än 6-lagsserier (+ 2 veckor). LUGI Motionsförening svarar för att domare, bollar, västar, sarg m.m finns på plats. 

Seriespel

Grundprincip: I första hand jämbördigt motstånd (”elitmotionärer” i div I) och i andra hand får speltid komma i fråga. Seriesystem i pyramidform, dvs 1 st div I, 2 st div II, 4 st div III, 8 st div IV, etc. Upp- och nedflyttning: Efter varje termins (vår & höst) turnering upprättas en rankinglista som ligger till grund för nästkommande termins serieindelning. Endast seriespel påverkar rankingen. Segrande lag flyttas upp en division och de två sämst placerade lagen nedflyttas en division. 
Seriesegrartröjor till samtliga lag som vinner sin serie.

Cupspel

Alla lag deltager. I cupturneringarna seedas de 16 högst rankade lagen.
Cupsegrartröjor och extra priser till samtliga cupfinallag. Gemensam dag för samtliga inomhuscupfinaler.

Anmälan via LUGI Motions hemsida – www.lugimotion.se

Information om turneringarna och möjlighet att anmäla lag publiceras på LUGIs hemsida i god tid före varje turnering. Rankade lag har ej förtur.

Avgifter

Avgiften för deltagande i turneringen skall inbetalas lagvis till LUGIs reception eller på bankgirokonto 130-8261.
OBS! Nya bankuppgifter: Vårt plusgirokonto har upphört, Vänligen använd bankgironummer 130-8261 LUGI Motionsförening.Vid inbetalning via bankgiro 130-8261 uppge lagets namn, kontaktperson, adress och telefonnummer. Medlemskap gäller per verksamhetsår (1/1-31/12). Därest laget ställer upp under höstterminen och medlemsavgifter erlagts under vårterminen erlägges startavgift.

Medlems- och deltagaruppgifter!

Medlemskap gäller per verksamhetsår (1.1-31.12). Därest laget ställer upp under höstterminen och medlemsavgifter erlagts under vårterminen erlägges startavgift. 
Medlems-/deltagaruppgifterna redovisas av kontaktpersonerna på resp lags konto (e-postadress och lösenord). 
Medlemskort kan därefter skrivas ut av kontaktpersonen. Deltagaruppgifterna redovisas av kontaktpersonerna på resp lags konto (e-postadress och lösenord). 

Olycksfallsförsäkringen

LUGI Motionsförening är medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund. Som medlem i LUGI Motionsförening är du försäkrad och omfattas av en olycksfalls-försäkring hos Folksam. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när du deltar i match, organiserad träning, tävling eller ”prova på” verksamhet anordnad av Sveriges Akademiska Idrottsförbund, dess distriktsförbund eller föreningar. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Vid olycksfall skicka dina uppgifter, lagnamn, för- och efternamn, personnummer, e-post och mobilnummer till info@lugimotion.se.

Närvaroredovisning - laguppställning i turneringen

Riksidrottsförbundet har ändrat reglerna för bidrag (lokalt aktivitetsstöd). Fr om 2014 ges bidrag till deltagare i åldern 7-25 år. För LUGIs motionsturneringar innebär detta att deltagande lag i turneringarna skall vid varje matchtillfälle notera lagets närvaro. Inför lagets första match skall laguppställning inlämnas till domarna/receptionen. Kommande matcher noteras spelares närvaro, nytillkomna spelare uppförs på laglistan och närvaro. Domarna och receptionen svarar för närvaroredovisningen.

Avgifter per lag 2021:

 Vår och höst:
innebandy  (6 x 190 kr)   1200 kr         
innefotboll  (7 x 200 kr)  1500 kr 
utefotboll    (7 x 170 kr)   1400 kr        
volleyboll    (6 x 190 kr)   1200 kr

Vinterturneringen:
innebandy  (6 x 160 kr)    960 kr
innefotboll  (7 x 170 kr)    1200 kr
volleyboll   (6 x 160 kr)     960 kr