MultiPurpose

Årsmöte LUGI Motion

Årsmötet inställt
Pga av de särskilda omständigheter som råder är dagens årsmöte inställt.
Årsmötet kommer förhoppningsvis kunna avhållas under senare delen av april.
Ny kallelse kommer utfärdas i god tid före årsmötet.

Olof Jakobsson

Ordf LUGI Motion

torsdagen den 19 mars 2020